četvrtak, jul 07, 2022

Izvire u Dragačevu, a krasi i Ovčar Banju

Radio i TV aparati iz prošlog veka

Zanimljiv lokalitet na planini Rudnik

Riznice crkava i manastira rudničko-takovskog kraja

Milandžanski hram i priče iz skamija

Selo čistog vazduha i zdrave hrane

Manastir u tišini šumovitih padina planine