četvrtak, avgust 11, 2022

Geonasleđe Srbije

Na teritoriji zapadne Srbije postoji veći broj lokaliteta na kojima se mogu pronaći ostaci brojnih primeraka puževa, školjki i korala stari nekoliko stotina miliona godina.

Pretpostavlja se da se najveće nalazište fosilnih struktura u regionu nalazi u Makovištu kod Kosjerića.

Jedinstveno je po velikom prostoru na kome se mogu pronaći okamenjeni puževi. Od davnina, meštani to mesto zovu Burme.

’’Prvi put ga pominje Jovan Žujović 1893. Godine, kao “Izlaz na Povlen”  na kome je sakupio  bogatu zbirku fosila sa više tipova puževa, školjaka i foraminifera. Poznato je takođe da je i Josif Pančić  donosio istrvene ljušture puževa iz okruga sela Makovišta. Ovi fosili predstavljaju ostatke organizama koji su živeli u velikom okeanu “Tetis”, pre oko 100 miliona godina. Pored puževa na ovom i obližnjim lokalitetima nalazi se obilje ostrea, orbitolina i drugih grupa fosilnih organizama. Tada je ovo područje predstavljalo relativno široko, ali plitko more sa obiljem ostrva (poput današnje Indonezije), arhipelaga i moreuza u kojima su živeli brojni mekušci čije ostatke nalazimo danas u lokalitetima kao što je ovaj okolini Burma Brda. Mora se naglasiti da je ovo jedan od značajnijih fosilonosnih lokaliteta u zapadnoj Srbiji, koja je inače poznata po bogatim asocijacijama fosilne faune. Neki od ovih lokaliteta su zaštićeni, pa tako i Burma Brdo, koje je uvršteno u inventar geonasleđa Srbije.’’ Ističe profesor Banjac.

Fosili su zainteresovali mnoge. Meštane Makovišta i okolnih mesta, arheologe amatere, stručnjake, novinare i brojne istraživače. Oni koji posećuju brdo Burme, na oko hiljadu metara nadmorske visine, okamenjene ostatke nose kao suvenire.