Sreda, Jul 24, 2024

Frensisova trubina

Ivanjica je davne 1907.godine, dve decenije posle Njujorka i osamnaest godina nakon Beograda, zasvetlela zahvaljujući preduzimljivim vizionarima. Milutin Popović i desetorica njegovih kolega, uglednih trgovaca i privrednika, udružilo se u Ivanjičko električno-industrijsko društvo.

Hidrocentrala, koja se smatra petom u Srbiji, počela je sa radom 1911. godine, sa oko 200 kilovolt ampera osvetljavala je tadašnju Ivanjicu u kojoj je živelo oko hiljadu ljudi. Električnu energiju koristilo je dvadesetak kuća, kafana, prodavnica i institucija.

Svojevrsni muzej, danas u gradu na Moravici u zgradi koja je zadržala izgled s početka dvadesetog veka, čuva autentične mašine i alate. Frensisova turbina, snage 300 obrtaja, generator firme "Siemens-Schuckert", još uvek su ispravni.

Akumulaciono jezero i vodopad, nažalost nisu sačuvani u prvobitnom izgledu. Kameno-betonska brana visine 9, a širine 16 metara, izgrađena 1936.godine, jedan od simbola Ivanjice, rekonstruisana je i time je zaštitni znak čitavog kraja uništen.