Sreda, Jul 24, 2024

Memorijalni kompleks

Spomenički komleks na Kadinjači nalazi se 14 kilometara zapadno od Užica. Prostire se na površini od 15 hektara, posvećen je borcima užičkog Radničkog bataljona, Posavcima i Orašanima koji su se žrtvovali 29. novembra 1941. godine štiteći odstupnicu glavnini partizanskih snaga iz Užica ka Sandžaku i predstavlja jedan od simbola antifašističke borbe.

Na jednom od mesta gde su se vodile velike bitke, niz elemenata različitih oblika i veličina uklapa se u konfiguraciju terena i simbolizuje otpor i odbranu Užičke republike.

U znak sećanja na otpor branilaca Užica 1952. godine otkriven je Spomenik – piramida. Pod njim je kosturnica u kojoj su smešteni posmrtni ostaci boraca izginulih na Kadinjači.

Memorijalni kompleks je proširen u periodu od 1977. do 1979. kada je dobio novi izgled po idejnom rešenju vajara Miodraga Živkovića i inženjera arhitekture Aleksandra Đokića.

U autentičnom prostoru bitke na Kadinjači monumentalnu spomeničku kompoziciju čine tri osnovna dela: Amfiteatar "Užička republika", "Aleja radničkog bataljona" i "Plato slobode".

U Aleji Radničkog bataljona nalazi se dvadeset i jedna skulptura od bleog betona visine od dva do pet metara, dok se na Platou slobode blokovske skulpture uzdižu ka centralnoj dvodelnoj skulpturi visine 14 metara.

Jedan od najimpresivnijih spomenika borcima NOB-a 1979. godine proglašen je za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.