Četvrtak, Jul 25, 2024

Brojni benefit

Neprekidna edukacija veoma je važna kada je u pitanju očuvanje životne sredine. Neadekvatnim odlaganjem otpada negativno se utiče na životnu sredinu i ugrožavaju prirodni resursi. Reciklažom možemo ne samo doprineti da se produži vek sanitarnih deponija, već da se očuva biljni i životinjski svet, smanji zagađenost. Iz JKP Gornji Milanovac stalno podsećaju građane na važnost odvajanja otpada, ali ih i edukuju jer mnogi ne znaju šta se može odložiti u kese ili kontejnere za pet ambalažu.

Selektivno razvrstavanje otpada je deo kulture i način ophođenja prema prirodnom okruženju. Uz to omogućava prikupljanje sekundarnih sirovina koje se mogu reciklirati, odnosno ponovo iskoristiti. Uz smanjene količine otpada na deponijama štede se materijali neophodni za proizvodnju ambalaže, ali se štede voda i energija kao prirodni resursi. U praksi građani često u iste kese stavljaju kartonske kuhinje i kuhinjske ubruse, papirne maramice ili prljavi papir kome tu nije mesto. Zato iz JKP Gornji Milanovac stalno podsećaju gde koji otpad treba da završi.