Ponedeljak, Mart 04, 2024

Selekcija otpada

U svakodnevici sve je više plastične ambalaže koja se jednokratno koristi. Prema nekim istraživanjima u Srbiji se godišnje utroši 53.000 tona PET ambalaže. Da se ona razgradi potrebno je hiljadu godina, pa neadekvatno i nekontrolisano odlaganje može dovesti do ozbiljnih ekoloških posledica. Reciklažom samo jedne plastične boce sačuva se onoliko energije koliko jedna sijalica potroši za nekoliko sati neprekidnog rada. Prosečna četvoročlana porodica baci oko 40 kilograma plastike godišnje. Zato je stalno ukazivanje na probleme, ali i na prave načine selekcije i odlaganja otpada od izuzetnog značaja. U JKP ''Gornji Milanovac ''često osmišljavaju nove načine za edukaciju sugrađana organizovanjem raznih akcija, podelom informativnih flajera, angažovanjem na društvenim mrežama.

O značaju očuvanja životne sredine i važnosti selekcije otpada najmlađe edukuju u mnogim akcijama. Organizuju posete predškolskoj ustanovi i osnovnim školama u Gornjem Milanovcu, gde se deca druže sa Ljubicom, razgovaraju o odvajanja papira, plastike i drugog otpada, a na poklon dobijaju raspored časova, bojanke, periodni sistem elemenata i druge štampane materijale koji ih stalno mogu podsećati na to.

Da bi Gornji Milanovac bio uredniji, da bi građani što bolje odlagali otpad, kao i da bi se sprečilo stvaranje divljih deponija organizuju se i akcije odnošenja kabastog otpada.